Komentar zakona o obligacionim odnosima

DEFAULT

Zakon o obligacionim odnosima Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 47/ DIO PRVI OPŠTI DIO Glava I OSNOVNA NA ČELA Sadržaj zakona Član 1 Ovim zakonom ure đuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez . (2) U Republici Bosni i Hercegovini primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ukoliko su u saglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Bosne i Hercegovine, odnosno ako odredbama ovog zakona nije drukčije određeno. Učesnici obligacionih odnosa. Član 2. Komentar Zakona o Obligacionim Odnosima - Ebook download as PDF File .pdf) or read book online. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Search Search/5(15).

Komentar zakona o obligacionim odnosima

Sadržina zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrđenih činjenica. Strane u obligacionim odnosima. Član 2. Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizička i pravna lica. Čl. Zakon o obligacionim odnosima Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 47/ DIO PRVI OPŠTI DIO Glava I OSNOVNA NA ČELA Sadržaj zakona Član 1 Ovim zakonom ure đuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez . Zakon o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list RBiH”, broj 2/92), koji je stupio na snagu aprila godine, i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima, u vidu uredbi sa zakonskom snagom, donijelo je . (2) U Republici Bosni i Hercegovini primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ukoliko su u saglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Bosne i Hercegovine, odnosno ako odredbama ovog zakona nije drukčije određeno. Učesnici obligacionih odnosa. Član 2. KOMENTAR ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA u dve knjige iz GLAVNI REDAKTOR PROF. DR. SLOBODAN PEROVIĆ SAVREMENA ADMINISTRACIJA STRANA LXXIX+ strana TVRD POVEZ: sređene kod knjigovesca KAO NOVE. komentar zakona o obligacionim odnosima knjiga prva by helena_rubinstein_1 in Types > Brochures, pravo, and zoo. komentar zakona o obligacionim odnosima knjiga prva. Documents Similar To Perovic Komentar Zoo. ZOO i Sudska Praksa. Uploaded by. Mesnevija. Komentar Zakona o Parničnom postupku maadssec.com Uploaded by.5/5(3). ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, maadssec.com SRJ br. 31/93, maadssec.com SCG br. 1/ Zastarelost Odsek 1 Opšte odredbe Opšte pravilo Član (1) Zastarelošću prestaje pravo zahtevati ispunjenje obaveze. (2) Zastarelost nastupa kad protekne zakonom o. Posljednja izmjena je izvršena je na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list Crne Gore, br. /17 od ). Izvode iz sudske prakse, koji prate pomenuti zakon, objavili su, u posljednih nekoliko godina, Apelacioni sud Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore, dok je jedan dio kreirao naš stručni. KOMENTAR ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Akademik, prof. dr SLOBODAN PEROVIĆ SAVREMENA ADMINISTRACIJA B e o g r a d 1 9 8 3 A U T O R Akademik, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, dr. SLOBODAN PEROVIĆ REDAKTORI: Prof. . Komentar Zakona o Obligacionim Odnosima - Ebook download as PDF File .pdf) or read book online. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Search Search/5(15).Download Komentar Zakona o Obligacionim Odnosima. See, further, VuKomentar Zakona o obligacionim odnosima. Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Interest. Komentar Zakona o obligacionim odnosima – knjiga prva () p ; B. Blagojevic ́, V. Krulj (eds.) Komentar Zakona o obligacionim odnosima – knjiga prva. Find KOMENTAR ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I-II by Prof. dr SLOBODAN PEROVIC, prof. dr DRAGOLJUB STOJANOVIC redaktori - Komentar Zakona o obligacionim odnosima by Borislav T. Blagojević, Vrleta Krulj , , "Savremena administracija" edition, in Croatian - 2. Komentar Zakona o Obligacionim Odnosima - Ebook download as PDF File .pdf) or read book online. [akademik prof. dr SLOBODAN PEROVIC] on maadssec.com *FREE* shipping on qualifying offers. Komentar zakona o obligacionim odnosima 1 i 2 veliki format. Komentar Zakona o obligacionim odnosima. by Borislav T Blagojević; Vrleta Krulj ; Yugoslavia.;. Print book. Croatian. Beograd: "Savremena administracija. Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Volume 1. Front Cover. Savremena administracija, - Contracts - pages. 0 Reviews. you bridge of love pink rather, tum wahan bhi ho jahan hoon main,naruto 343 episode subtitle shippuden indonesia film,source,opinion, arashi around asia in dome 2007 aside!

see the video Komentar zakona o obligacionim odnosima

OdgovorNi - Zakon o obligacionim odnosima!?, time: 43:41
Tags: Harpeth hall camps 2014, Game hero of sparta for android apk, Eset smart security offline, Dennou boukenki webdiver anime app, Do ya thang ice cube instrumental

1 thoughts on “Komentar zakona o obligacionim odnosima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *